Home

Welkom op de webstek van ‘Create to Inspire’.


Mijn naam is Liliane en al heel mijn leven houd ik van kleur.

Kleur doet mij creëren.  Kleur geeft mij inspiratie.  Kleur bracht me tot ‘Create to Inspire’.


Binnen ‘Create to Inspire’ ben ik bezig met creativiteit en coaching: 2 dingen die mijn leven vorm en betekenis geven, 2 activiteiten waarin nieuwe dingen tot stand komen.


Dit is het plekje in cyberspace waar ik je meer vertel over:

Creativiteit

Coaching en creatieve coaching

Mijn inspiratie